Teema 4: Eteenpäin suuntautuvien asumispolkujen rakentaminen asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa

PAHOITTELEMME NÄIDEN VIDEOTALLENTEIDEN PAIKOITELLEN HUONOA ÄÄNENLAATUA!

Kommentoi alustuksia ja kerro omista kokemuksistasi tai ideoistasi. 

Videot toimivat parhaiten Firefox-, Chrome- tai Opera-selaimella

Kommentit

To, 17.09.2020 - klo 12:23

Hei, kirjoitinkin vahingossa tuonne kolmannen aiheen keskustelu kenttään kommenttini, mutta laitan sen uudestaan tähän:

Hei, meillä Kirkkonummella on asunnottomuus ja häätöjen määrä kasvaneet viime aikoina. Pohdimme usein, miten voimme auttaa vaikeimmassa tilanteessa olevia, esimerkiksi päihteiden käyttäjiä, asunnon saamisessa. Asunto ensin malli on hyvä, mutta on hurjan haastavaa löytää vuokranantajaa, joka ottaa vuokralle aktiivisesti päihteitä käyttävän, tai vaikeasti vuokravelkaantuneen tai häiriökäyttäytymisen vuoksi häädön saaneen asukkaan, Monissa palveluasumisen yksiköissä ja kriisimajoituksissa myös on vaatimuksena päihteettömyys. Helsingissä on tilapäismajoituksia, mutta niihinkin päästäkseen pitää olla Helsingissä kirjoilla. Onko kellään mitään ajatuksia tai neuvoja, miten tällaista asiaa kannattaisi alkaa kehittämään?

Asumiskummitoiminta kuulostaa todella hyvältä ja tärkeältä toiminnalta. Se on varmasti suuri tekijä maahanmuuttajien kotoutumisessa. Myös nuorille kantaväestöläisillekin kummitoiminta voisi olla hyvä.

Pe, 18.09.2020 - klo 14:13

Ymmärrän haasteen löytää vuokranantajaa, joka antaisi asuntonsa aktiivisesti päihteitä käyttävälle ihmiselle käyttöön. Tässä voisi auttaa, että vuokranantajille annettaisiin selkeä kuvaus ihmisille annettavasta tuesta. Asunto ensin-mallin toteutumiseksihan ensisijaista on saada ihmiselle asunto mutta asumisen onnistumisen varmistamiseksi tarvitaan tukea. En tiedä, miten teillä on Kirkkonummella esim. seurakunnalla tai eri järjestöillä asuntoja? Josko heidän kanssaan voisi löytyä yhteistyön mahdollisuuksia?

Mietin tuota kriisimajoituksen päihteettömyysvaatimusta, kuinka inhimillistä ja eettistä se on vaatia kriisissä ja turvattomassa tilanteessa olevalta ihmiseltä päihteettömyyttä, kun se saattaa olla hänen selviytymiskeinonsa päästä yön yli seuraavaan päivään. Jos ja kun ihminen pääsee turvalliseen paikkaan, on hänen kanssaan useimmiten helpompi lähteä myös työskentelemään kohti asunnon saamista yms. Traumainformoidun työotteen ymmärtäminen ja käyttöönotto voisi olla yksi väline.

 

Ti, 22.09.2020 - klo 08:55

Kiitos Heli Pessinen kommentistasi. Kokemuksemme ja asukkailta saadun palautteen perusteella asumiskummitoiminnalla voidaan parhaimmillaan vahvistaa asukkaiden saamaa tietämystä asukkaan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä muista kotoutumista tukevista palveluista. Asumiskummien tuen piirissä olevillä ihmisillä ei ole välttämättä ollut, johtuen puutteellisesta kielitaidosta sekä tiedon puutteesta, mahdollisuuksia saada ääntänsä kuuluviin ed. heitä koskevissa asioissa. Tämän vuoksi koemme mukana olevien asumiskummien kanssa tärkeänä saada mukaan kahden eri kulttuurin välillä toimivia sillanrakentajia, joilla on kokemusta uudessa kotimaassa olevista karikoista ja niistä selviytymisestä. Vertaisuuden kautta asioiden käsittely luo toivon tunnetta ja antaa tukea sekä kannustusta kuulluksi tulemisesta ja elämässä eteen päin menemisestä sen eri osa-alueilla. Tällä on näkemyksemme mukaan parhaimmillaan positiivisia vaikutuksia perheen sisällä seuraaviin sukupolviin.  Eräänä toimintaa ohjaavana arvona on ihmisen tarve olla tarvittu, hänen omine resursseineen.