Teema 5: Liikkuvan moniammatillisen tuen järjestäminen asiakkaille

Kommentoi alustuksia ja kerro omista kokemuksistasi tai ideoistasi. 

Videot toimivat parhaiten Firefox-, Chrome- tai Opera-selaimella